એક લાખ વિઝીટર્સ – સિત્તેર દેશો – આપ સૌ વાચકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર One Lakh Visitors from seventy countries – Thank you so much readers…

IMG_7485

આજે આ બ્લોગના વિઝીટર્સની સંખ્યા એક લાખનો આંકડો પાર કરી ગઈ, સિત્તેર દેશોમાંથી નિયમિત રીતે વાચકો આ બ્લોગ વાંચી રહ્યા છે તે મારા માટે ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે. મારા લખાણોમાં મેં હંમેશા એ વાતનું ધ્યાન રાખ્યું છે કે તેને વાંચવા પાછળ વાચકે ગાળેલો સમય નકામો ના જાય. મારા લખાણ વાંચવા પાછળ આપેલો તેનો સમય ઉગી નીકળે, તે વિચાર-વ્યવહાર-વર્તન-જીવનમાં એક પગથીયું ઉપર ઉઠે અને સાથે એક માનવી તરીકે આપણે ઉત્તમ બનતા જઈએ એવો ઉદ્દેશ સતત રહ્યો છે અને રહેશે. બસ, વાંચતા રહેશો, પ્રતિભાવ આપતા રહેશો અને ગમે તો બીજા મિત્રો સાથે વહેંચતા રહેશો એવી આશા સાથે આપ સૌ વાચકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર

Today this blog has crossed one lakh visitors and that too from 70 countries, indeed a matter of proud for me. While writing, I have always kept one thing in my mind that readers should not feel that s/he has wasted her/his time reading it. In fact, sole purpose of my writings is to give readers worth of their time and uplift their thought process so that we can grow together as a human-being. I hope you will keep reading, responding and sharing when you like it. Thank you so much for your time and interest in reading my writings. 

7 Comments Add yours

 1. Congratulations on 1k+ visitors .
  Keep enriching more minds 🙂

 2. akhtarvahora says:

  Congratulations. Worth spending time to read and to think your articles-Always!

 3. Divyang Thakore says:

  YOU ARE A CELEBRITY DOCTOR.!!!!! YOU MAKE US ALL PROUD……

 4. Nilesh Bhatt says:

  Congratulation Sir, Instaid of you actually We should be Thankful to you by providing the valuable articles to awareness & good Knowledge one’s again thank you sir……………This Articles is a Medicine……………Doses………..Which I take regularly

 5. Abha Dave says:

  Congrats and thanks, sir!

 6. Congratulations Sir 🙂
  Keep it up…

 7. Mahesh Vaghani says:

  Many many congratulations sir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s